psykologforbund

Av socialstyrelsen legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut.

Erbjuder:
Psykoterapi av längre eller kortare karaktär.
Konsultationer, bedömningar och även mer omfattande utredningar.
Handledning och arbetsrelaterade frågeställningar med personal och chefer.

Jag har bred erfarenhet och samtidigt specialiserat kunnande och erbjuder därför hög kompetens inom det psykologiska och psykoterapeutiska området. Har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna inom skilda verksamhetsområden. Har genomgått vidareutbildningar som gör att olika arbetssätt kan användas utifrån behov och önskemål.

Orsaker att söka psykolog/psykoterapeut kan vara:
Livskriser - Relationsproblem - Svårigheter i föräldrarollen
Utbrändhetsproblematik - Nedstämdhet/Depression - Oro/Ångest  
Ätstörning - Fobier - Tvångsbeteende - Kris och trauma  
Missbruk - Låsning i negativa livsmönster.

Du får hjälp att undersöka och förstå hur problem och symtom kan hänga samman med  erfarenheter och upplevelser och få de insikter, verktyg och strategier som hjälper dig i
din vardag. 

Uppdragsgivare är företag, organisationer och privatpersoner.
Ni är välkomna individuellt, i par, familj eller som grupp.

Välkommen!

Leg. Psykolog & Leg. Psykoterapeut
Hans-Göran Nilsson
Mottagning: Kaptensgatan 3, 302 45 Halmstad
Telefon: 0708-21 03 78